Autumnist: “Dobrý album je stále udalosť…” (rozhovor)

Fungujú na hudobnej alternatívnej scéne už niekoľko rokov – prepracovaný zvuk, nekompromisná kvalita recordingu a zaujímavý progres po rokoch…AUTUMNIST (s frontmanom Vladom Ďurajkom v rozhovore pre môj blog)…

autphoto1

Continue reading “Autumnist: “Dobrý album je stále udalosť…” (rozhovor)”

Reklamy

Sound of Terror by Paul Kendall

I have always been listening to music trying to find out what/who influenced the artist. Did he stick to the original idea and fight their way across invited producers and sound engineers?

After years I came to the conclusion that I was very fascinated with the production and mixing tracks / albums. Especially with the people with their characteristic handwriting, who metaphorically signed the record. I even feel now that I search more albums primarily by co-producer than by artist. And nothing better can happen than when a producer / sound engineer issues his/her own project (I wrote about the producent works of Eno, sound accomplishments of Laco Lučenič or Byrne)… Continue reading “Sound of Terror by Paul Kendall”

Teror zvuku (Paula Kendalla)

Vždy som sa pri počúvaní hudby snažil zistiť čo skupinu alebo jednotlivého umelca ovplyvňovalo. Zostala pri nahrávaní pôvodná idea alebo to celé prebili prizvaní producenti a zvukoví inžinieri?

Až po rokoch som došiel k záveru, že ma fascinuje samotná produkcia a mixáž nahrávok/ albumov a hlavne ľudia so svojim typickým rukopisom, ktorý sa zásadne podpíše pod nahrávku diela. Dokonca mám pocit, že albumy vyhľadávam skôr prioritne podľa spolupracujúceho producenta ako podľa umelca. A nič lepšie sa nemôže stať, ako keď producent/zvukový inžinier vydá vlastný projekt (písal som už o dielach Ena, elektronických sférach šesťdesiatnikov, u nás počiny Lučeniča, pomocnom betónovaní Byrneho). Continue reading “Teror zvuku (Paula Kendalla)”

Put drums between bells…

Put the world-renowned producer and founder of ambient, sound engineer Brian Eno “with the drums between the bells” and get an album that once again reinforces the bases of art and music scene in general…

There’s a new Brian Eno album “Drums Between the Bells” full of broadband sounds, electronics and other styles mixed with hardly defined, but interesting atmosphere. Thanks to common themes, Eno has united with a poet Rick Holland and almost 10 years of their cooperation have materialized in this work. A further dimension of recording was delivered by invited artists such as Grazyna Goworek, Caroline Wild, Laura Spagnuolo, Nick Robertson, Anastasia Afonina and others…

It’s an “abstract concept” in which Eno is well aware of what he wants to say and says what is so close to his heart. At the same time you will feel like it’s not possible to play these songs live. Songs begin with a theme that dies before the song ends :) …

Bless This Space is similar to Eno’s other album Another Green World or Another Day On Earth – but with present sound. Single Glitch with Kraftwerk-like voice will certainly please your ears – I always feel as if Eno holds a needle and digs into the vinyl :), the result being a wonderful song.

Slow Pour It Out is an emotional trip to your soul and possibly you will start to think about your values.
Seedpods is a song with a strong voice and an outstanding color ofrising melody.

The highlight is a hard, pulsing and powerful song Sounds Alien – and I’m really wondering if “aliens” were actually there in a studio within these 3 minutes of recording. Other songs don’t have to be described in details – all you need is high-quality headphones and enough time to be a part of music scences.

The album was released under the label Warp in all phys. formats…

Mojo Lieskovský 
(…this review in slovak language here)

Postavte bicie medzi zvony…

Postavte svetoznámeho producenta, zakladateľa ambientu a zvukového inžiniera Briana Ena “s bicími medzi zvony” a dostanete album, ktorý opäť spevní základy hudobnej scény a umenia vôbec…

Je tu nový album Briana Ena “Drums Between The Bells” plný širokospektrálnych zvukov, elektronika poprepletaná inými štýlmi a ťažko definovanou no zaujímavou atmosférou. Eno sa vďaka spoločným témam spojil s básnikom Rickom Hollandom a takmer po 10 rokoch sa ich spolupráca zhmotnila do tohto diela. Ďaľší rozmer nahrávky dodali prizvaní umelci ako Grazyna Goworek, Caroline Wildi, Laura Spagnuolo, Nick Robertson, Anastasia Afonina a ďaľší. Je to taký “abstraktný koncept” kde si je Eno dobre vedomý, čo chce povedať a ktorý je mu tak blízky – no zároveň máte pocit, že tie skladby sú nezahrateľné. Skladby sa začínajú s motívom, ktorý nedožije konca skladby:)…

Úvodná Bless This Space je akoby vystrihnutá s Enových albumov Another Green World alebo Another Day On Earth – ale so súčasným dátumom.

Singlová Glitch s kraftwerkovským hlasom vám určite poteší uši – vždy mám pocit že Eno drží ihlu a ryje do platne:), čoho výsledkom je znamenitá skladba.

Pomalá Pour It Out vás emočne rozhodí a zrejme si preberiete vďaka emócii z hudby svoje hodnoty…

Seedpods vyniká farbou hlasu a gradujúcou melódiou.

Vrcholom je tvrdá, pulzujúca a plná energie nástrojov či hlasov Sounds Alien – a ja mám naozaj obavy či “alieni” neboli práve súčasťou štúdia tieto 3 minúty. Ostatné skladby nemá význam detailne popisovať – tu už je potrebné nasadiť kvalitné slúchadlá a nechať sa uniesť…:)

Album vyšiel pod labelom Warp vo všetkých fyz. formátoch.

mojo:L

Krásna Olympia Bryana Ferryho

Krásny bol Manetov obraz Olympia, krásna je na obale aj v booklete Kate Moss a ďaľšia krásna je hudba, ktorú práve vyprodukoval Bryan Ferry na albume práve s názvom Olympia… Continue reading “Krásna Olympia Bryana Ferryho”

Elektronické sféry šesťdesiatnikov…

Zásadné albumy nevznikajú každý rok. Sú zásadné tak, že možno o nich vyučovať a ešte k tomu vždy zbúrajú hranice a predsudky. Asi na to treba dozrieť a získať nadhľad, pretože kľúčové albumy v poslednej dobe vyprodukovali hlavne “šesťdesiatnici”. Zbúrali akékoľvek debaty o tom, že “ja hrám ambient či elektroniku a ty len brnkáš do gitary, prípadne mlátiš do bicích a ty zase len točíš gombíkmi na mixoch…” Continue reading “Elektronické sféry šesťdesiatnikov…”

Zhudobnená Prvá dáma Filipín

Detstvo strávené v chudobe, dlhé roky vládnutia so svojim manželom – prezidentom Filipín, topánková mánia, kumulovanie majetku, devastácia krajiny, prehlbovanie chudoby filipínskeho ľudu až po útek z paláca…to všetko sa stalo predmetom zhudobnenia. Continue reading “Zhudobnená Prvá dáma Filipín”

Brian Eno “betónuje základy”…

…tentokrát si k spevneniu základov prizval ešte aj bývalého lídra skupiny Talking Heads, Davida Byrna. Alebo prizval on jeho? V každom prípade vznikol slušný základ pre ďaľšie roky. Páni betónovali opäť základy, hudby. Continue reading “Brian Eno “betónuje základy”…”